Zapytanie ofertowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem wstępnej oferty cenowej prosimy o wypełnienie poniższego formularza, bądź kontakt telefoniczny:

Formularz kontaktowy
Nazwa firmy:
SUMA BILANSOWA(*):
PRZYCHODY Z
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ(*):
Średnioroczne zatrudnienie
w przeliczeniu na pełne etaty(*):
ZYSK NETTO(*):
Zasady rachunkowości wg których
sporządzają Państwo SF (PSR,MSR etc.):
Adres e-mail:
Siedziba firmy (miejscowość):
Kod pocztowy:
Adres:
Telefon:
Faks:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko w firmie:
Dodatkowe komentarze:


*Dane na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni zakończony rok obrotowy bądź szacowane wartości na koniec roku obrotowego,
w przypadku, gdy sprawozdanie nie zostało jeszcze sporządzone.
 
Zespół
 
Zapytanie ofertowe
 
Kontakt